Kort datum

Observera att vissa av produkterna med detta nedsatta pris har kort datum.